Kontaktné údaje

Peter Ouzký - IQTech
Prev.:Mojmírova 10, 040 01 Košice
www.iqtech.sk
tel: +421 903 267 543
napíšte nám
IČO:45862460
DIČ:1079851476 IČDPH:SK1079851476

PODPORA » MRP Pokladnice » Doplnky k softwaru
Doplnky k programom Vytlačiť

Ponúkame Vám zdarma stiahnutie doplnkov MRP programového vybavenia. Tieto doplnky sú určené pre legálnych užívateľov našich programov. 
Pred stiahnutím súborov si pozorne prečítajte uvedené informácie, najmä program a verziu pre ktorú je príslušný doplnok určený.

 

 

Doplnky určené pre program Mzdy a personalistika - Vizuálny systém (Windows NT/2000/XP/Vista/7/8)
Súbory pre inštaláciu knižnice MS XML
Postup inštalácie knižnice
InstMsiA.ex
msxml.ms
Nápoveda k makrojazyku JoPas.  Súbory na stiahnutie:
JoPas.hlp
JoPas.cnt

 

Doplnkový program určený na odoslanie / načítanie položiek do MRP Registračnej pokladnice CRLX 
Súbor na stiahnutie Mrpcrlx

 

Doplnky určené pre Účtovný systém 3. generácie MRP K/S a Vizuálny účtovný systém Sklad, Maloobchod a Reštaurácia(Windows NT/2000/XP/Vista/7/8)
Inštalačný balík knižníc pre podporu Fiškálnych modulov.

Dôležité upozornenie:

Nainštalovanie Fiškálneho modulu pre Windows NT/2000/ME/XP/Vista/7/8 je nevyhnutné pre činnosť agend vizuálneho účtovného systému, ktoré využívajú fiškálny modul (Sklad, Maloobchod a Reštaurácia) a účtovného systému 3. generácie MRP K/S.

Pokiaľ by sa tento modul nenainštaloval, v nastavení maloobchodu pri zvolení Fiškálneho modulu by sa informácia o tomto vybratom module neuložila. Pre uloženie je potrebné nainštalovať SETUPFM.EXE

Súbory na stiahnutie:

Pre verzie:
od 5.11.002 programu MRP K/S
od 7.00.187 programu Maloobchod
od 7.00.754 programu Sklad
od 3.63.005 programu Reštaurácia 
verzia 20.0.0.0 - Inštalacný balík knižníc pre podporu fiškálnych modulov v programoch MRP K/S, Sklad, Maloobchod a Reštaurácia (Windows NT/2000/XP/Vista/7/8)

 

Pre verzie:
od 5.05.001 programu MRP K/S
od 7.00.186 programu Maloobchod
od 7.00.743 programu Sklad
od 3.63.001 programu Reštaurácia 
verzia 19.0.0.0 - Inštalacný balík knižníc pre podporu fiškálnych modulov v programoch MRP K/S, Sklad, Maloobchod a Reštaurácia (Windows NT/2000/XP/Vista/7/8) 

 

Pre verzie:
od 5.00.001 programu MRP K/S
od 6.90.183 programu Maloobchod
od 6.90.735 programu Sklad
od 3.62.019 programu Reštaurácia 
verzia 18.0.0.0 - Inštalacný balík knižníc pre podporu fiškálnych modulov v programoch MRP K/S, Sklad, Maloobchod a Reštaurácia (Windows NT/2000/XP/Vista/7/8) 

 

Pre verzie:
od 4.60.007 programu MRP K/S
od 6.80.180 programu Maloobchod
od 6.80.723 programu Sklad
od 3.62.019 programu Reštaurácia 
verzia 17.0.0.0 - Inštalacný balík knižníc pre podporu fiškálnych modulov v programoch MRP K/S, Sklad, Maloobchod a Reštaurácia (Windows NT/2000/XP/Vista/7/8) 

 

Pre verzie:
od 4.53.003 programu MRP K/S
od 6.80.168 programu Maloobchod
od 6.80.690 programu Sklad
od 3.62.013 programu Reštaurácia 
verzia 16.0.0.0 - Inštalacný balík knižníc pre podporu fiškálnych modulov v programoch MRP K/S, Sklad, Maloobchod a Reštaurácia (Windows NT/2000/XP/Vista/7/8)

 

Pre verzie:
od 4.51.011 programu MRP K/S
od 6.70.159 programu Maloobchod
od 6.70.681 programu Sklad
od 3.62.011 programu Reštaurácia 
verzia 15.0.0.0 - Inštalacný balík knižníc pre podporu fiškálnych modulov v programoch MRP K/S, Sklad, Maloobchod a Reštaurácia (Windows NT/2000/XP/Vista/7/8)

 

Pre verzie:
od 4.51.009 programu MRP K/S
od 6.70.157 programu Maloobchod
od 6.70.679 programu Sklad
od 3.62.008 programu Reštaurácia 
verzia 14.0.0.0 - Inštalacný balík knižníc pre podporu fiškálnych modulov v programoch MRP K/S, Sklad, Maloobchod a Reštaurácia (Windows NT/2000/XP/Vista/7/8)

 

Pre verzie:
od 4.51.007 programu MRP K/S
od 6.70.153 programu Maloobchod
od 6.70.675 programu Sklad
od 3.62.005 programu Reštaurácia 
verzia 12.0.0.0 - Inštalacný balík knižníc pre podporu fiškálnych modulov v programoch MRP K/S Sklad, Maloobchod a Reštaurácia (Windows NT/2000/XP/Vista/7/8)

 

Pre verzie:
od 4.49.001 programu MRP K/S
od 6.60.143 programu Maloobchod
od 6.60.662 programu Sklad
od 3.60.001 programu Reštaurácia 
verzia 10.0.0.0 - Inštalacný balík knižníc pre podporu fiškálnych modulov v programoch MRP K/S Sklad, Maloobchod a Reštaurácia (Windows NT/2000/XP/Vista/7/8)