Kontaktné údaje

Peter Ouzký - IQTech
Prev.:Mojmírova 10, 040 01 Košice
www.iqtech.sk
tel: +421 903 267 543
napíšte nám
IČO:45862460
DIČ:1079851476 IČDPH:SK1079851476

PODPORA » MRP Pokladnice » Manuály MRP
Manuály na stiahnutie Vytlačiť
Manuály sú vo formáte PDF a na ich prehliadanie je nutné mať nainštalovaný program Acrobat Reader od firmy Adobe. Manuály doporučujeme sťahovať kliknutím pravým tlačítkom myši na odkaz a vybrať voľbu "Uložiť cieľ ako ...".

 

MRP Registračná pokladnica - CRLX

MRP K/S - účtovný systém s architektúrou Klient/Server

Vizuálny účtovný systém - určený pre operačné systémy Windows 2000/XP/Vista/7/8  

 

 • Jednoduché a Podvojné účtovníctvo + sklad (e-Manual.pdf  53MB) - komplexný nanovo prepracovaný užívateľský manuál.
  Súbor je vhodné uložiť do priečinka, kde je program nainštalovaný (napr. C:\MRPWin\JedUc\ ), aby ho bolo možné spustiť priamo v programe cez CTRL+F1.
 • Príklady (Manual_s_prikladmi.pdf  9MB) - praktická príručka pre prácu v softvéri MRP - Jednoduché alebo Podvojné účtovníctvo + sklad. 
  Obsahuje základné nastavenie softvéru a zaevidovanie prvotných účtovných dokladov do účtovného systému. Súbor je vhodné uložiť do priečinka, kde je program nainštalovaný (napr. C:\MRPWin\JedUc\ ), aby ho bolo možné spustiť priamo v programe cez Pomoc.
 • Základný manuál (Manual_zakladny.pdf  9MB) - skrátený užívateľský manuál.

 

 • Mzdy a personalistika (6,5MB) - komplexný nanovo prepracovaný užívateľský manuál.
  Súbor je vhodné uložiť do priečinka, kde je program nainštalovaný (napr. C:\MRPWin\Mzdy a personalistika (SK)\ ), aby bolo možné spustiť ho priamo v programe cez CTRL + F1.
 • Príklady (6,4MB) - praktická príručka pre prácu v softvéri MRP - Mzdy a personalistika.
  Spracovali sme pre Vás základné nastavenie softvéru a postup pre korektné zaevidovanie zamestnanca a následný výpočet mzdy.

 • Maloobchod (806kB)
 • Reštaurácia (1,2MB)
 • Pošta (1,2MB)
 • Výroba a kalkulácie (1,4MB)
   • Univerzálny účtovný systém - určený pre operačné systémy DOS/Windows