Kontaktné údaje

Peter Ouzký - IQTech
Prev.:Mojmírova 10, 040 01 Košice
www.iqtech.sk
tel: +421 903 267 543
napíšte nám
IČO:45862460
DIČ:1079851476 IČDPH:SK1079851476

INFO » Software MRP » Kontrolný výkaz k DPH

Kontrolný výkaz k DPHVážení užívatelia,

 

dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 1.1.2014 nadobúda účinnosť novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Podľa §78a bude každý platiteľ DPH podávať za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie aj Kontrolný výkaz DPH a to do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia  t.j. prvýkrát najneskôr do 25.februára ak je platiteľ DPH mesačným plátcom. Kontrolný výkaz môže byť podaný len elektronickými prostriedkami. 
Podrobné informácie o  kontrolnom výkaze získate na stránkach Finančnej správy SR (www.financnasprava.sk).

Aktuálne je na stránke finančnej správy zverejnený vzor tlačiva, poučenie k tlačivu, xsd schémy. Všetky zmeny pozorne sledujeme, analyzujeme a pripravujeme podklady pre následnú implementáciu do systému.


Implementáciu Kontrolného výkazu DPH pripravujeme vo všetkých našich MRP - účtovných systémoch. Konečné verzie týchto programových zmien budú však v našich účtovných systémoch uvoľnené do distribúcie až po sprevádzkovaní príslušného serveru Ministerstvom financií, ktorý bude určený na príjem týchto Kontrolných výkazov DPH. 

Pre správne zaradenie dokladov do Kontrolného výkazu budú užívatelia  potrebovať: 

1. Najnovšiu verziu účtovného programu aktualizovanú ešte pred začatím zadávania dokladov do účtovníctva v roku 2014 (tzv. povedané medziverziu), ktorá umožní doklady správne zaradiť už pri prvotnom zadávaní. V prípade, že nebudete mať túto "medziverziu", bude potom potrebné každý doklad otvoriť a opraviť tak, aby mohol byť správne načítaný do Kontrolného výkazu DPH.

2. užívatelia, ktorí  budú mať povinnosť uvádzať aj číselné kódy podľa Colného sadzobníka budú potrebovať verziu soSKLADOM (odtiaľto bude preberaný číselný kód Colného sadzobníka). 

Pre užívateľov účtovných programov MRP, ktorí majú predplatenú službu Aktualizácie cez internet bude Kontrolný výkaz DPH zapracovaný do programu prostredníctvom novej aktualizácie. Užívateľom, ktorí nemajú predplatenú službu upgrade cez internet a majú záujem používať Kontrolný výkaz DPH doporučujeme, aby si službu Upgrade cez internetpredplatili.