Kontaktné údaje

Peter Ouzký - IQTech
Prev.:Mojmírova 10, 040 01 Košice
www.iqtech.sk
tel: +421 903 267 543
napíšte nám
IČO:45862460
DIČ:1079851476 IČDPH:SK1079851476

INFO » Software MRP » Kontro.výkaz k DPH ako na to ?

Kontrolný výkaz k DPHVážení užívatelia,

 

dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 1.1.2014 nadobúda účinnosť novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Podľa §78a bude každý platiteľ DPH podávať za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie aj Kontrolný výkaz DPH a to do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia  t.j. prvýkrát najneskôr do 25.februára ak je platiteľ DPH mesačným plátcom. Kontrolný výkaz môže byť podaný len elektronickými prostriedkami. 
Podrobné informácie o  kontrolnom výkaze získate na stránkach Finančnej správy SR (www.financnasprava.sk).


Kontrolný výkaz DPH je zapracovaný v: 

check-mark-3-24 MRP - K/S účtovnom systéme 3. generácie

check-mark-3-24 Vizuálnom účtovnom systéme

check-mark-3-24 Univerzálnom účtovnom systéme

 

 info1

Dostupnosť Kontrolného výkazu v jednotlivých systémoch: 

Vizuálny účtovný systém od verzie 7.20.790

K/S Účtovný systém 3. generácie od verzie 5.26.001

Univerzálny účtovný systém od verzie 8.02.02

 

                                          
Postupy ako správne zadávať doklady pre Kontrolný výkaz:
 

odrazka1 Zadávanie dokladov pre Kontrolný výkaz k DPH od 1.1. 2014 - Vizuálny účtovný systém

odrazka1 Zadávanie dokladov pre Kontrolný výkaz k DPH od 1.1. 2014 - K/S Účtovný systém 3. generácie

odrazka1 Zadávanie dokladov pre Kontrolný výkaz k DPH od 1.1. 2014 - Univerzálny účtovný systém

Užívatelia, ktorí  budú mať povinnosť uvádzať aj číselné kódy podľa Colného sadzobníka budú potrebovať verziu soSKLADOM (odtiaľto bude preberaný číselný kód Colného sadzobníka). 

Pre užívateľov účtovných programov MRP, ktorí majú predplatenú službu Aktualizácie cez internet bude Kontrolný výkaz DPH zapracovaný do programu prostredníctvom novej aktualizácie. Užívateľom, ktorí nemajú predplatenú službu upgrade cez internet a majú záujem používať Kontrolný výkaz DPH doporučujeme, aby si službu Upgrade cez internetpredplatili.