Kontaktné údaje

Peter Ouzký - IQTech
Prev.:Mojmírova 10, 040 01 Košice
www.iqtech.sk
tel: +421 903 267 543
napíšte nám
IČO:45862460
DIČ:1079851476 IČDPH:SK1079851476

O NÁS » Naša ponuka služieb » Reštauračný syytem iKelp

 

 
Obchodný informačný systém iKelp Predajca je medzi zákazníkmi veľmi obľúbený nástroj na evidenciu skladového hospodárstva, sledovanie a riadenie obchodných vzťahov, pokladničné systémy a mnohé ďalšie špecifické možnosti. Tieto riešenia si získali dôveru veľkého množstva spokojných užívateľov. Unikátnym riešením je využívanie cloudových služieb v rámci skladového, ale aj pokladničného SW, čo je nesporným nástrojom na znižovanie nákladov v zabezpečení nákupu a údržby hardvéru riešiaceho sieťové riešenia. Nestrácajte čas a vymeňte Váš starý systém za riešenie iKelp Predajca už dnes.
 
 
 
 
Hlavné parametre SW iKelp Predajca:
 
- veľmi dobrá cena
- jednoduché a intuitívne ovládanie
- podpora širokého spektra periférií ako napr.
snímače čiarových kódov, RFID, digitálne váhy,
fiskálne tlačiarne EFox, snímače kariet, a pod.
- široký rozsah funkcií a modulárne riešenie doplnkov
- lokálne, sieťové a cloudové riešenia
- odborná podpora a komplexné návody na webe
- určenie: maloobchod, veľkoobchod, distribúcie,
servisné organizácie, reštauračné, hotelové a
gastro zariadenia
- možnosť tlače FA a DL na bonovacej tlačiarni
- podporovaný hardvér: POS Systémy ELCOM
Fiskálne pokladnice EURO
Fiskálne tlačiarne EFox
 
Option moduly iKelp Predajca:
 
 
 
1. Modul iKelp POS Pokldna
 
- modul umožňujúci predaj cez dotykové POS Systémy
ELCOM ako napr. Uniq PC, TDC 5000PC a pod. s
prepojením na fiskálne tlačiarne EFox, slovenského
výrobcu
- prehľadné a intuitívne ovládanie pri ktorom nie sú
nutné veľké časové a finančné investície do
zaškolenia obsluhy, vychádzajúce z ovládania
klasických pokladní, takže oblsuha zariadenia nemá
pocit, že pracuje s POS Systémom
- široké spektrum pripojiteľných periférií: snímače
čiar. kódov, viacerých váh, RFID atď.
 
 
2., Modul iKelp Cloud
- informačný systém prevádzkovaný v dátovom centre
 
kde na strane klienta je aplikácia iba zobrazovaná,
čo prináša úsporu nákladov vo viacerých oblastiach:
- nulová investícia za kúpu vlastného výkonného
servera, za ktorého prevádzku, údržbu a opravy je
nutné platiť
- zálohovanie dát a spotreba energií je na strane
centra
- nulové investície do SW licencií OS, alebo IS
- dátové centrum je vybavené špičkovou informačnou
technológiou s vysokou mierou zabezpečenia
- ukladanie dát na viacero nezávislých diskov súčasne
- redunancia jednotlivých komponentov servera
- aplikácia používa tzv. RDP protokol od verzie WinXP,
čo umožňuje prácu aj na tabletoch, mobil phone a pod.
- prístup  k aplikácií " odkiaľkoľvek" kde je net
 
 
 
 
3.Modul iKelp POS Mobile
- modul pre reštauračné zariadenia umožňujúci
vytvorenie objednávkového systému pre čašníkov
s prepojením na POS pokladnice za minimálne
vstupné náklady a veľmi zaujimavé prevádzkové
náklady. Samotné riešenie systému formou
webového prehliadača je novinkou na
trhu v tomto segmente
- podporované OS: iOS, Android, WinPhone
- podporované web prehliadače: Safari, Chrome,
FireFox, Explorer
 
 
 
 
 
4., Modul iKelp Kreditn
m
a bonusový systém
- tento modul umožňuje vytvárať a udržiavať
obojstranne výhodný obchodný vzťah s Vašími
zákazníkmi
- sledovanie odberov, vytváranie cenníkov na
mieru
- dobíjanie kreditu a následného čerpania
- systém odmeňovania za využívanie vašich služieb
príp. nákupu tovaru formou pripočítavania
" bodov " a následného čerpania formou zľavy,
darčekov, zliav a pod.
 
 
 
 
 
 
5., Modul iKelp Výkaz alkoholu
- aplikácia zabezpečuje evidenciu a výkazy príjmov,
výdajov a stavu zásob liehu v spotrebiteľských
baleniach podľa zákona č. 105/2004 Z.z. o
spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení
zákona č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu
na trh v znení zákona č. 211/2003 Z.z. v znení
neskorších  predpisov
- inventarizácia zásob liehu v spotrebiteľských
baleniach
- denná evidencia spotrebiteľských balení
- podklady pre elektronické oznamovanie údajov
- rozlíšovanie držiteľov Povolenie na predaj vs
Oprávnenie na distribúciu